Prijavite se za kamp

Ime i prezime polaznika (required)

Datum i mjesto rođenja (required)

Adresa stanovanja (required)

Kontakt osoba (required)

Kontakt telefon (required)

Kontakt email

Konfekcijski broj polaznika (required)

Termini (required)

Način plaćanja: 1.000,kn pri prijavi te ostatak do 21.07.2017.

Broj žiro računa: Hr8024020061100594344

Primatelj: Dobra stvar doo Zadar

Opis plaćanja: 1.rata za I.A.C.Zadar